Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào                |                 www.ninh-hoa.com


Lê Thị Đào

Cựu giáo viên TH Trần B́nh Trọng - Nguyễn Trăi
 Niên khóa 1974 - 1981 
Hiện cư ngụ tại Sài G̣n
Việt Nam

 


 

 

 

 

 

 

                                         

NGHĨA T̀NH TRANG WEB
Xin kính họa bài Thơ
KỈ NIỆM 10 NĂM NINH-HOA.COM
Của Thầy LÊ VĂN NGÔ

 

Nghĩa T́nh Trang WEB
 Lê Thị Đào   

 

 

 

Chẳng phải nhà thơ, chẳng nhà văn
Chỉ muốn viết lách tâm sự rằng:
Bao điều tha thiết cùng thân hữu
Lắm nỗi đậm nồng với sao trăng
Nghĩa bạn chứa chan niềm thương tỏ
T́nh quê vời vợi nỗi sầu giăng
Đặc san-Trang web luôn phát triển
Thơ văn giao kết nghĩa thân bằng.

  

LÊ THỊ ĐÀO
Sài G̣n
10- 06- 2012

 

 Kỷ Niệm 10 Năm
Ninh-HoaDOTcom

   Lê Văn Ngô 

 

 

KỶ NIỆM 10 NĂM
www.ninh-hoa.com

(Mến tặng trang chủ Web Ninh-Hoa.com

Nguyễn Văn Thành)

 ***

 

Mười năm lặn lội chốn thi văn,

Viết lách cho vui kể chuyện rằng :

Kỷ niệm năm xưa tràn ngập lối,

T́nh yêu thuở ấy đẹp hơn trăng.

Quê hương yêu dấu con sông nhỏ,

Bạn hữu thân t́nh khắp lối giăng.

Bốn cuốn Đặc San mong chứa đủ,

Tâm t́nh thi hữu gởi thân bằng.

 

 

Lê Văn Ngô.

San Jose, 7/6/2012

 

 

  


 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào               |                 www.ninh-hoa.com