Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào                |                 www.ninh-hoa.com


Lê Thị Đào

Cựu giáo viên TH Trần B́nh Trọng - Nguyễn Trăi
 Niên khóa 1974 - 1981


 
Hiện cư ngụ tại Sài G̣n
Việt Nam

 


 

 

 

 

 

 

 

 

HOÀI  THU

 

Sương long lanh

Sương long lanh

Trời  mát dịu trong xanh

B́nh minh đẹp xinh

Những tia nắng yên lành

Hơi thu mong manh

Mong manh….

Gợi nỗi niềm

….Lá vàng nhè nhẹ

Bay theo gió

Xao xuyến ḷng ai

Thoáng ngậm ngùi

Xưa kia

Dưới ánh trăng vàng

T́nh thu vời vợi

Thênh thang mây trời

Réo rắc

Ḥa phím trao lời

Mơ màng

Xây mộng

Tơ trời trao duyên

Ngờ đâu

Lỗi nhịp cung đàn

Lẻ loi

Lạc hướng

Cánh hồng

Bay xa….

 

 

 

 

 

 

 

Sài G̣n

21- 09- 2011

Lê thị Đào

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào               |                 www.ninh-hoa.com