Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào                |                 www.ninh-hoa.com


Lê Thị Đào

Cựu giáo viên TH Trần B́nh Trọng - Nguyễn Trăi
 Niên khóa 1974 - 1981


 
Hiện cư ngụ tại Sài G̣n
Việt Nam

 


 

 

 

 

 

 

 

Đ Ừ N G  H Ỏ I  T Ạ I  S A O.

 

Lời em hỏi

Sao thơ tôi buồn quá?

Sao không viết những vần thơ lăng mạn

Đầy yêu thương và chan chứa niềm vui!

 

Tôi xin em đừng hỏi tại sao!

V́ thật khó ngỏ cùng em những ǵ tôi trăn trở..

Nói làm sao cho em hiểu mọi điều

Lời có cánh tôi biết t́m đâu được

Khi t́nh yêu bị tro lạnh lấp vùi

Tôi yêu lắm!

Những lời thơ bay bổng…

Mang chất thơ chất nhạc cho đời

Tôi yêu lắm!

Những lời thơ nồng thắm…

Đậm ngọt ngào, đầy vị mặn t́nh yêu

Hương vị cuộc đời ai muốn nếm đắng cay

Biết sao hơn?!

Đường đời đầy nghiệt ngă…

Nỗi đớn đau tôi trót nhận quá nhiều

Bụi phong trần che xám mịt không gian

T́m sao thấy

Nửa yêu thương đă mất….         

 

Tôi xin em – Đừng hỏi tại sao…

Thơ tôi đó

Nhuốm màu buồn u ám….

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Sài G̣n

                                                05- 11- 2013

                                                 Lê Thị Đào

.

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào               |                 www.ninh-hoa.com