Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào                |                 www.ninh-hoa.com

Lê Thị Đào

Cựu giáo viên TH Trần B́nh Trọng - Nguyễn Trăi
 Niên khóa 1974 - 1981


 
Hiện cư ngụ tại Sài G̣n
Việt Nam


 

 

 

  

Bạn  chấm dứt bài thơ

Bằng những lời trăn trở

“ Ḷng người chóng nguôi ngoai

Tháng Tư đến có mấy ai c̣n nhớ…”

Này bạn hỡi!

Bốn mươi năm qua…

Có bao giờ…

Bạn lăng quên mỗi độ tháng Tư về?

….Hay ngậm ngùi nuốt lệ xót thương?

Bạn biết chăng….Nhiều…Nhiều…. người giống bạn

Chết lặng người nhớ ngày tháng tang thương

Bạn xa quê sống trên miền đất hứa

Vẫn thấy ḷng nhức nhối những niềm đau!

Thử hỏi ḷng…Những người thân ở lại

Có thể nào quên khi kỷ niệm giăng đầy…

Có thể nào quên khi hằng ngày diện kiến

Bao niềm đau réo gọi … niềm đau…

Mất mát khôn lường...!

Đau thương không kể xiết….!

Đừng bao giờ hỏi như thế …Bạn ơi !!!

 

 

 

 Sài G̣n

 Những ngày cuối tháng Tư

Lê Thị Đào

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào               |                 www.ninh-hoa.com