Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào                |                 www.ninh-hoa.com


Lê Thị Đào

Cựu giáo viên TH Trần B́nh Trọng - Nguyễn Trăi
 Niên khóa 1974 - 1981


 
Hiện cư ngụ tại Sài G̣n
Việt Nam

 


 

 

 

 

 

Chúc Mừng Hai Cháu

Kim Loan & Thế Đăng

 

 

CHÚC đôi trẻ đẹp duyên cầm sắt

MỪNG song thân đậm nghĩa cầm kỳ

KIM LOAN tài hạnh tuyệt vời

THẾ ĐĂNG văn vơ trí đức vẹn toàn.

HẠNH ngộ vui vầy duyên mai trúc

PHÚC ấm mặn nồng nghĩa phu thê

TRỌN t́nh đẹp nghĩa nên duyên

ĐỜI đời viên măn yêu thương mặn nồng.

 

 

Chúc Mừng Hai Họ.

 

Nguyễn - Lê hai họ kết t́nh thông gia

Bạn hiền qui tụ nơi nơi chúc mừng

Chúc Anh Chị GIỎI THÀNH thêm rể quư

Mừng Vợ Chồng LAI ĐÁN được dâu ngoan

 

Chốn đất khách quê người duyên hạnh ngộ

Hợp duyên đôi trẻ phước hữu trùng lai

Nghĩa bằng hữu ngày càng thêm khắng khít

T́nh quê nhà muôn kiếp dạ khắc sâu.

 

 

 

 

Sài G̣n

23-8-09

Lê thị Đào

 

    

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào               |                 www.ninh-hoa.com