Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo                |                 www.ninh-hoa.com


L Thị Đo

Cựu gio vin TH Trần Bnh Trọng - Nguyễn Tri
 Nin kha 1974 - 1981 
Hiện cư ngụ tại Si Gn
Việt Nam

 


 

 

 

 

 

 

                                         

CI TI
Xin knh họa
V NG v CI NG XEM THƯỜNG
 Của hai bậc TIỀN BỐI

 

Ci TI
 L Thị Đo   

 

 

 

 

 

 Lận đận suốt đời bởi ci ti

 Chn tu- Bỏ xả - Thật xa vời

 Vị kỉ toan tnh- tm phiền no

 Vị tha bung xả- dạ an vui

 Ganh đua thiệt hơn lng bối rối

 Nhường nhịn n ha tr thảnh thơi

 Cn cht tro tn xin gửi lại

 Hoa thắm cy xanh- Tạm đủ rồi.

  
L THỊ ĐO
Si Gn
22- 05- 2012

 

  V NG
Bi Ngoạn Lạc

V NG xướng, họa

 

 Xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc

 

Sng m đo ngạn phải qun ti,

 V ng suốt thng thật tuyệt vời .

 Lối sống duy mnh cam bĩ cực,

 Con đường chn đạo mới an vui .

 Nội tm bất loạn đời thanh thản,

 Ngoại cảnh v thường tr thảnh thơi .

 Su tấm chung thn l luật định,

 Ci ta nặng gnh xả cho rồi . 

 

TƯ NGUYN

         San Jose, 04/27/2012

 

 

 CI NG
XEM THƯỜNG

   L Văn Ng 

83 TỰ THUẬT xướng, họa

 

 xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc 

  họa : L Văn Ng .

 

        CI NG XEM THƯỜNG

(hoạ bi thơ V Ng
của thầy Tư Nguyn)

 

Sự thật lắm người qu ci ti,

Ai đem xả bỏ thật cao vời .

Ci ti m chặt đời phiền no,

Ci ng xem thường cảnh đẹp vui .

Một bước nhường li xa biển khổ,

Một lời nhẫn nhịn thả bo tri .

Người hiền nhận biết điều khn dại,

Cố chấp loanh quanh chậm mất rồi .

 

L Văn Ng

5/2012

 

 

  


 

 

 

Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo               |                 www.ninh-hoa.com