Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào                |                 www.ninh-hoa.com

Lê Thị Đào

Cựu giáo viên TH Trần B́nh Trọng - Nguyễn Trăi
 Niên khóa 1974 - 1981


 
Hiện cư ngụ tại Sài G̣n
Việt Nam


 

 

 

 

 

 

BUỒN TÀN XUÂN

 

Xuân lạnh

hoa tàn

chiếc lá rơi.

Mộng tan

t́nh vỡ

dạ...chơi vơi.

Người ơi

đêm vắng

ḷng cô quạnh.

Thương nhớ

dâng tràn

lệ tuôn rơi.

 

Cách biệt

ngh́n trùng

thăm thẳm xa.

Hỡi người

nơi ấy

có hay là.

Bao năm

ảo tưởng

xây t́nh mộng

Chợt tỉnh...

riêng ḿnh

ta với ta....

 

Sài G̣n

04- 04- 2011

lethidao

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào               |                 www.ninh-hoa.com