Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào                |                 www.ninh-hoa.com

Lê Thị Đào

Cựu giáo viên TH Trần B́nh Trọng - Nguyễn Trăi
 Niên khóa 1974 - 1981


 
Hiện cư ngụ tại Sài G̣n
Việt Nam


 

 

 

 

 

 

BUỒN TÀN ĐÔNG

  

Sáng cuối đông

Mặt trời không dậy nổi

Gió hiu hiu

Mưa nhè nhẹ bay bay

Trời ủ dột

Màu thời gian

Tim tím

Buồn chia phôi

Sầu lắng đọng không gian

Cà phê nóng

Không ấm ḷng cô quạnh

Lời ca buồn

Thêm nhức nhối

Niềm đau…

Thời gian hởi!

Dừng đi

Đừng trôi nữa

Năm tháng tàn

Đời sống

Vội tàn theo….

 

 

                        Sài G̣n – 29- 12- 2012

Lê Thị Đào

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào               |                 www.ninh-hoa.com