Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo                |                 www.ninh-hoa.com

L Thị Đo

Cựu gio vin TH Trần Bnh Trọng - Nguyễn Tri
 Nin kha 1974 - 1981


 
Hiện cư ngụ tại Si Gn
Việt Nam


 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Thị Đo

Si Gn
27/6/2012

 

Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo               |                 www.ninh-hoa.com