Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo                |                 www.ninh-hoa.com


L Thị Đo

Cựu gio vin TH Trần Bnh Trọng - Nguyễn Tri
 Nin kha 1974 - 1981


 
Hiện cư ngụ tại Si Gn
Việt Nam

 


 

 

 

   Anh !

 

 Nếu l

 những giọt sương mai

 th xin

 đọng lại

 tc my diệu vời

 Nếu l

 một cht nắng trời

 th xin

 sưởi ấm

 mảnh đời thương đau

 Nếu l

 những hạt mưa ngu

 xin đừng

 kết nối

 nhịp cầu đắng cay

 Nếu l

 một ng my bay

 xin l 

 bng mt

 cho say giấc nồng

 Nếu l 

 l thắm chỉ hồng

 Xin Anh

 hy đợi

 duyn tnh kiếp sau .

 

 

 

 

 

Em !

 

 Nếu l

 một nụ hn mềm

 th xin

 đậu xuống

 m đềm mi Anh

 Nếu l

 ngọn gi trong lnh

 th xin

 mt dịu

 cho Anh ngậm ngi

 Nếu l

 hoa cỏ tốt tươi

 th xin

 lạc bước

 vườn đời yu thương

 Nếu l

 một cht dư hương

 th xin

 tỏa ngt

 dặm đường thnh thang

 Nếu l

 đi cnh tay nồng

 Xin Em

 quấn chặt

 tang bồng gt Anh

 

 

L thị Đo

24/5/2009

 

 

 

 

 

Trang Thơ v Truyện của L Thị Đo               |                 www.ninh-hoa.com