Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: L Mai                |                 www.ninh-hoa.com L Thị Xun Mai
Bt hiệu: L MAI

  Cựu học sinh trường:
 Nữ Trung học Nha Trang
    Lớp 12 - Nin kha:
 1974-1975Hiện cư ngụ tại:
Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

           NGĂN TCŨ

                     
                     
 

Ngăn tủ cũ

mười năm về sắp lại

xương l bồ-đề nhuộm tm rơi ra

sch vở ướp

thng năm di, tuổi dại

sống một thời thơ mộng

bướm hoa xa

 

những lưu-bt ngy xanh đầy bụi phủ

lật từng trang chữ chứa-chan xưa

bng-khung điểm

bạn cn, bạn mất

... c người xa vắng...

đ về chưa?

 

nghe như vẳng tiếng cười vang đu đ

o trắng tung-tăng từng buổi tựu trường

gc qun nhỏ ly ch xanh tuổi nhỏ

cho o di ai buộc dnh... yu thương

 

i kỷ-niệm

mang-mang đầy nỗi nhớ

chất-ngất lng

ngăn tủ của ta ơi!

mười năm nữa

v sau mười năm nữa

tc bạc đầu

thương nhớ mi khn ngui...

 

L MAI

 

 

 

THE OLD SHELF

 

The old shelf

After ten years I came back to rearrange.

From the books and notebooks range

Fell out the veins of violet-dyed fig tree leaves:

The sight of which more and more aggrieves

Reminding me of my dear green years

With now so long-ago those cheers...

The dusty autograph books each showing

Each page with friendship overflowing

As I turned over, I reviewed each classmate:

Who were still alive, who had already found fate,

Who succeeded in fleeing as yearned,

And who however returned...

In my mind revived the white dresses of fays

And their laughters like on back-to-school days,

The small kiosk with the glasses of juice,

The rear laps who knotted as love to introduce...

Oh memories of youth! Thence

Nostalgia immense

In my self!

Oh my old shelf!

Ten more years, ah!

And after ten more years - who could debar?

When has grown white my hair

To-pine-for and to-miss shall I for ever bear...

         Translation by THANH-THANH

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: L Mai                |                 www.ninh-hoa.com