trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện của L Lai


L Lai
***

     Qu Nội: Vĩnh Ph
   Qu Ngoại: Thuận Lợi

  Cựu học sinh trường
          Trung học
Trần Bnh Trọng, Ninh Ha
  Nin kha: 1965 - 1969
  (Đệ Thất 1- Đệ Tứ 1).

       Hiện cư ngụ tại
 Huntington Beach, CA, US
              E-mail:
      ylaile@yahoo.com

 

Văn/Truyện/Ty Bt


 :: Lời Tm Sự 
 
:: Một Cht Tnh Bạn
     Trong Thơ Văn Ninh
      Ha: 
Kỳ 1
 |   Kỳ 2

 


T


 :: Vọng Qu (Ninh Ha)
 
:: Vịnh L Rơi  
 
:: Gửi Em Ninh Ha
 :: Vĩnh Biệt V Thi
      Thanh Tm
 
 :: Ga Chiều Phố Nhỏ

 


Cng một tc giả


 :: Ảnh Nghệ Thuật 
 
 

 


 

 

 

                 Vọng Qu (Ninh Ha)
                          
       L Lai

           Ảnh: NguyễnThị KimLoan         

    Đường qu, phượng đỏ, con tu sắt

    Xa qu mỗi đoạn, vạn đoạn sầu

    Dng qu dần khuất trong tầm mắt

    Tnh qu một khối kết trong tim

    Yu qu ray rức lng c lữ

    Hồn qu vất vưởng chốn tha phương

    Hoi qu ai hiểu lng ai nhỉ

    Đồng qu mới thấu nỗi đoạn trường
                       
    Ni qu cn đứng đợi chờ
    Sng qu vẫn chảy lững lờ cạn su
    Chiều qu chn khc ruột đau
    Mẹ qu mn mỏi mắt sầu tin con

 

 

                                
                                 

                           L Lai
    Hungtington Beach, 17 Nov 2005