trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện của L Lai


L Lai
***

     Qu Nội: Vĩnh Ph
   Qu Ngoại: Thuận Lợi

    Cựu học sinh trường
          Trung học
Trần Bnh Trọng, Ninh Ha
  Nin kha: 1965 - 1969
  (Đệ Thất 1- Đệ Tứ 1).

       Hiện cư ngụ tại
 Huntington Beach, CA, US
              E-mail:
      ylaile@yahoo.com

 

Văn/Truyện/Ty Bt


 :: Lời Tm Sự 
 
:: Một Cht Tnh Bạn
     Trong Thơ Văn Ninh
      Ha: 
Kỳ 1
 |   Kỳ 2

 


T


 :: Vọng Qu (Ninh Ha)
 
:: Vịnh L Rơi  
 
:: Gửi Em Ninh Ha
 :: Vĩnh Biệt V Thi
      Thanh Tm
 
 :: Ga Chiều Phố Nhỏ

 


Cng một tc giả


 :: Ảnh Nghệ Thuật 
 
 

 


 

 

 

Vịnh L Rơi
(Vĩnh biệt L Bo)
L Lai

Trn cnh một chiếc l rơi

Phất phơ trong gi biết về nơi đu

Chuyện đời một cuộc bể du

Sớm cn tối mất tựa hầu ph vn

Thế gian hờ hững xoay vần

Đẩy đưa thn l giữa trời mong manh

L bay chậm l bay nhanh

Bay qua tường bắc bay về tường đng

Thương cho phận l long đong

Mới vui sum hiệp giờ buồn phn ly

L ơi l ước điều chi

Nếu ti l l... xin rơi về nguồn

                                
                                 

                           L Lai
             California, Nov 2005