Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Lê Lai            |                 www.ninh-hoa.com Lê LaiQuê Nội: Vĩnh Phú
Quê Ngoại: Thuận Lợi

Cựu học sinh trường
Trung học
Trần B́nh Trọng, Ninh Ḥa
Niên khóa: 1965 - 1969
(Đệ Thất 1- Đệ Tứ 1).Hiện cư ngụ tại
Huntington Beach, CA, US
E-mail:

ylaile@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

             Chí Kinh Kha
Nhân đọc các bài viết của anh Phạm Tín An Ninh và anh Lê Anh Dũng đăng trên ninh-hoa.com tuần rồi, nên mượn lời "Lương Châu Từ" của Vương Hàn viết gửi các Đồng Hương Thân Hữu mà trong đời từng là những người lính trận xa nhà.

  

Cơn quốc biến, thất phu hữu trách

Thời gia vong, xuất diện anh hào

Ngựa thiên lư, rượu bồ đào

Tỳ bà giục giă, chiến bào choàng vai

Đường ra trận một mai dong ruỗi

Dạ quang bôi cạn buổi phân kỳ

Trời thu đổi sắc biệt ly

Lá vàng trải lối biên thùy xa xôi

Tống biệt hề lời chưa cạn tỏ

Vó câu hề xuất ngơ trần yên

Sa trường hề túy đảo điên

Tiếu đàm hề chẳng ưu phiền ḷng trai

Da ngựa hề bọc thây quan ải

Kinh Kha hề chí măi lưu truyền

Xưa nay chinh chiến ngoài biên

Mấy ai trở lại đoàn viên tương phùng
.........

Dẫu bại vong
vẫn đằng đằng hào khí anh hùng!

***

Lê Lai – California, May 2006

"Lương Châu Từ" (Vương Hàn)

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi

Dục ẩm tỳ bà mă thượng thôi

Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi


 


 

Trang Thơ & Truyện: Lê Lai                 |                 www.ninh-hoa.com