Trang Thơ & Truyện: L Kim Thượng              |                 www.ninh-hoa.com

L Kim Thượng

 

Sinh năm : 1953

Nghề nghiệp : Gio vin

Cư tr:phường Ninh Hiệp,

thị x Ninh Ha,

tỉnh Khnh Ha

Hiện đang sinh sống tại:
Ninh Ha, Khnh Ha

VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

tiền kiếp  

 

 

như con th tri chn

nằm ngửa giơ bốn v

mặt trời buồn bng khung

ta lăn trn đủ chỗ

 

bắt đầu của một ngy

th c nghĩa g đu

trong cơn mơ vừa dấy

thnh bo cuồng nghn sau

 

ta m hồn du mục

đi giữa đời lang thang

tm đu nguồn hạnh phc

giữa đất trời hỗn mang

ci hồng hoang ta qua

người cn mang xc th

trn hnh hi xt xa

ta lm thơ siu độ

 

ngồi buồn thiu trn cỏ

ta cầm tnh trn tay

tung ln theo hướng gi

chn tầng my đọa đy

 

ta ha thn thnh cỏ

ngậm sương buồn ti t

trn cnh mơ thắp đỏ

mưa tiền kiếp gọi về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Kim Thượng

Ninh Ha 08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: L Kim Thượng               |                 www.ninh-hoa.com