Trang Thơ & Truyện: L Kim Thượng              |                 www.ninh-hoa.com

L Kim Thượng

 

Sinh năm : 1953

Nghề nghiệp : Gio vin

Cư tr:phường Ninh Hiệp,

thị x Ninh Ha,

tỉnh Khnh Ha

Hiện đang sinh sống tại:
Ninh Ha, Khnh Ha

VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

mật tnh

 

 

 

em thả giọt mật tnh

xuống lng anh t điếng

thổi bo m cuồng đin

qua đời anh đ tịnh

 

về từ ci m hồn

một ngy mưa v cớ

đất trời dồn đập thở

cho ngọt ngo nụ hn

 

em cắn đi tiếng khc

vỡ tan lng tơ duyn

lay động chốn m thiền

rơi xuống đời hạnh ngục 

 

em dỗi hờn chia xa

đau chồi non l nhỏ

ta tủi hờn tắt thở

lng gọi về phong ba

 

em c hề g đu ?

lắm giận hờn v cớ

đủ lm ta giảm thọ

đủ lm ta bạc đầu !

 

 

 

 

 

 

 

L Kim Thượng

Ninh Ha 08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: L Kim Thượng               |                 www.ninh-hoa.com