DụcMỹ Trong KỨc TuổiThơ

Tnh Yu Trong Ca Dao Khnh Ha

C-Ph Sng Dinh

Về Lại Ninh Ha

 

 

 

L Kim Thượng

Sinh năm : 1953

Nghề nghiệp : Gio vin

Cư tr : phường Ninh Hiệp,

thị x Ninh Ha, tỉnh Khnh Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tương Tư

Chm Thơ ĐƯỜNG LUẬT

Tiền Kiếp

Mật Tnh