Trang Thơ & Truyện: Lê Kim Thượng              |                 www.ninh-hoa.com

Lê Kim Thượng

 

Sinh năm : 1953

Nghề nghiệp : Giáo viên

Cư trú:phường Ninh Hiệp,

thị xă Ninh Ḥa,

tỉnh Khánh Ḥa

Hiện đang sinh sống tại:
Ninh Ḥa, Khánh Ḥa

VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng, trên cầu sông Dinh, nghe tiếng chim bay về từ miền kư ức, cho anh một chút hạnh phúc đầu ngày.

 

 Buổi sáng, anh ngồi quán cóc cà phê, nh́n sông Dinh âm thầm chảy. Quán buồn hiu, cô đơn dưới gốc me già, có những chiếc lá chưa xanh đă úa vàng. Em đi qua, áo dài trắng trinh nguyên, khép nép cuối mặt đếm bước. Anh bật cười, nhớ lại tiếng khóc đêm qua.

 

 Buổi sáng, anh pha đen đời ḿnh bằng những giọt cà phê, đốt cháy tương lai bằng những điếu thuốc, phá sản sinh lực trong lớp học và gặp em nói dối thật chân thành.

 

Buổi sáng, anh lại bắt đầu một ngày ngụy tín. Những giả dối đồng hóa thành hơi thở, thành môi mắt, thành má hồng với những sợi lông măng (Anh cần hôn cũng như cần thở )

 

 Buổi sáng, anh nhủ thầm hôm nay làm lại cuộc đời, ươm thêm một mớ tham vọng (những tham vọng làm sáng giá con người ).Nhưng chứng nào tật nấy, anh lại bắt đầu rong chơi

 

 Buổi sáng, trên mặt kính cửa sổ lớp học, anh nh́n anh trầm tư.Rồi bỗng nhe răng cười nham nhở !

 

 

 

 

 

 

 

Lê Kim Thượng

 Ninh Ḥa  08. 2014

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Kim Thượng               |                 www.ninh-hoa.com