Lời NGỎ

C̣n Măi Trong Tôi

Vài Nét Về Cách Chữa Bệnh Đông Y Theo Kinh Nghiệm Gia Truyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên Nương

Bên Em Ngày Ấy

Hồi Trống Giục

Về Suối Đổ

Đường Về NGOẠI

Chuyện Người Buôn Gỗ

Nửa Chừng Hương Lửa

Hoa Quỳnh...Là Chị

Quanh Bức Tường Hoang

Theo Bước Chân Tôi

Chuyện T́nh Bên Bờ Sông Cái

Xin Đừng Nhóm Lửa

 

 

 


 LÊ HÙNG THÂN

Sinh năm 1955

Quê quán : Ninh Giang -
Ninh Ḥa - Khánh Ḥa

  Học sinh Trường Trung Học
Ninh Ḥa NK 1972-1973

Học sinh Trường Trung Học
Vơ Tánh NhaTrang NK 1973-1974

Hiện đang công tác khám chữa bệnh tại Sài G̣n, Việt Nam

Cơ sở riêng : Pḥng Chẩn Trị
Đông Y BẢO MINH CHÂU

Số 27/34 Kinh Dương Vương 
P-12,Q-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nét Xuân

Về Phương NAM

Chiều Xa Phố Biển

Chuyện Bến Bờ

Làn Khói Theo Sau

Chuyện Thế Nhân

Kể Em Nghe

Nói Với EM

Chuyện Từ Tinh Xứ

Trở Lại Ḍng Sông

Sao Thế Anh?

Thú Đau Thương

Nét Đẹp Quê Em

Bước Chân Lăng Tử

Trời Hôm Ấy

Giọt Nắng Ngoài Trời

Cho Tôi Về Lại