Trang Thơ & Truyện: Lê Hùng Thân               |                 www.ninh-hoa.com

 Lê Hùng Thân
 

Sinh năm 1955

Quê quán : Ninh Giang - Ninh Ḥa - Khánh Ḥa

  Học sinh Trường Trung Học Ninh Ḥa NK 1972-1973

Học sinh Trường Trung Học Vơ Tánh NhaTrang

NK 1973-1974

 

 

Hiện đang công tác khám chữa bệnh tại Sài G̣n

Cơ sở riêng :

Pḥng Chẩn Trị
Đông Y BẢO MINH CHÂU

Số 27/34 Kinh Dương Vương, P-12, Q-6

 

 

 

 

 

 

 

Hồi TRỐNG Giục
Lê Hùng Thân

                                                    Tranh: Trần Thị Nết

 

 

Người sau trước theo nhau đường âm cảnh

Lánh ĺa xa tục sự bỏ trần gian

Tiếng dương cầm sẽ ngừng ngang khúc nhạc

Năo ḷng thay tạo hóa – Cảnh sinh tàn

Ḷng ta biết bao nhiêu lời cảm tạ

Dâng lên hết! Dâng lên thiên chức cả

Với niềm tin tha thứ, rộng ḷng thương

Đă ra đời từ lúc cánh chim non

Xa ḷng mẹ chập chờn buơng cánh nhỏ

Trời sinh ta nên bang cho hơi thở

Đất nuôi ta vất vả mới thành thân

Có lẽ nào đâu! Hỡi đấng chí công

Không đ̣i lấy mà con xin dâng trả

Như vạn vật sinh linh hoa lá cỏ

Nằm tiêu khô mục ră hóa thành phân

Ơn đạo đồng con nhớ sẽ kính dâng

Ḷng cảm tạ sau cùng khi thoát tục

 

***

 

Rồi mai đây chiêng khua hồi trống giục

Ai cùng ai nhỏ lệ khóc tiễn đưa?

Tôi ngủ say nơi quan tài khép cửa

Có hai hàng nến giữa khói hương đăng

Có sư thầy điều giới đủ Ni tăng

Dưới chân Tượng đồng thanh bài tụng niệm

Ngủ đi anh!

Thiết tha lời cầu nguyện

Là của em hay người tiễn đưa tôi

Từ trên cao nào có tiếc thương người

Ḷng đất chuyển bồi hồi ngây thương tiếc

Đă qua mau hết rồi – Thời oanh liệt

Đời vô sinh trang nam tử ḥa hoa

Một ngày kia thịt da mau tan rữa

Mớ xương khô tàn rụi dưới huyệt sâu

Đời nguôi ngoai không c̣n ai nhắc nữa

Hết mượt mèm nhỏ để - Những giọt châu

Tôi nằm xuống vây quanh bờ cỏ dại

Mang đi theo chưa hết nợ nần ai

Tôi với em là Đất trời kết phần

Chuyện hợp tan Nhật nguyệt được bao lần?...

  

 

 Lê Hùng Thân

Tháng 8/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Hùng Thân                  |                 www.ninh-hoa.com