Trang Thơ & Truyện: Lê Hùng Thân               |                 www.ninh-hoa.com

 Lê Hùng Thân
 

Sinh năm 1955

Quê quán : Ninh Giang - Ninh Ḥa - Khánh Ḥa

  Học sinh Trường Trung Học Ninh Ḥa NK 1972-1973

Học sinh Trường Trung Học Vơ Tánh NhaTrang

NK 1973-1974

Hiện đang công tác khám chữa bệnh tại Sài G̣n

Cơ sở riêng :

Pḥng Chẩn Trị
Đông Y BẢO MINH CHÂU

Số 27/34 Kinh Dương Vương, P-12, Q-6

 

 

 

 

 

 

 

Chuyện Từ Tinh Xứ
Lê Hùng Thân

                                                    Tranh: Trần Thị Nết

 

Tôi từ tinh xứ xuống miền

Tên v́ sao sáng đặng quyền trời bang

Sa cơ lạc xuống trần gian

Tưởng đi trên chuyến đ̣ ngang ngược ḍng!

Đẹp sao cô gái tiên bồng

Trên cao chẳng chịu giáng trần dạo chơi

 

Ngỡ ngàng ngập ngững đôi môi

Ḱa ai như đă gặp rồi phải không?

Xưa nghe quen tính phiêu bồng

Ngân hà trước tỏ, thuộc ḍng cầu ô…

Văn thơ ư sẳn bao giờ

Nay c̣n nặng nghiệp giang hồ một tay!

Thân em rời cơi nước mây

Quen chân ngày tháng chẳng hay phong trần

Gặp người xin được theo chân

Muốn xem sông biển núi đồng là bao!

Song hành đồng chuyến tiêu dao

Ba đào cũng thử non cao thấu cùng!

 

 

 

Tháng 5/2007

Lê Hùng Thân

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Hùng Thân                  |                 www.ninh-hoa.com