Trang Thơ & Truyện: Lê Hùng Thân               |                 www.ninh-hoa.com

 Lê Hùng Thân
 

Sinh năm 1955

Quê quán : Ninh Giang - Ninh Ḥa - Khánh Ḥa

  Học sinh Trường Trung Học Ninh Ḥa NK 1972-1973

Học sinh Trường Trung Học Vơ Tánh NhaTrang

NK 1973-1974

Hiện đang công tác khám chữa bệnh tại Sài G̣n

Cơ sở riêng :

Pḥng Chẩn Trị
Đông Y BẢO MINH CHÂU

Số 27/34 Kinh Dương Vương, P-12, Q-6

 

 

 

 

 

 

 

CHUYỆN NGƯỜI BUÔN GỖ
Lê Hùng Thân

                                                    Tranh: Trần Thị Nết


Ông nay chất gỗ lên xe

Bỗng đâu trời đỗ cơn mưa dầm dề

Sân sau đất ướt khó de

Bà la cự nự “Tao dè không cho”

Lên đường xe chạy rề rề

Xuôi đèo đồng vắng báo về xe hư

Quanh năm buôn bán không dư

Ông về bà hỏi khư khư rơ rành !

Chồng con chưa biết trung thành

Trách người hùn hạp với ḿnh chi đây !

 

Ở nhà ông chỉ thêm rầy

Đi đâu về lại mặt mày nhăn nheo

Trông nhà, ngoài ngơ vắng hiu

Người quen thăm hỏi sớm chiều gặp đâu …

Xuống lên, lên xuống âu sầu

Già rồi phải trẻ c̣n màu gái trai

Đứng ngồi đay đảy một bài

Thân này chưa đủ c̣n nài hai ba …

Ngặt nay có đứa ở nhà

Tao đi (ŕnh) t́m thử xem là ở đâu!

 

 

 Lê Hùng Thân

Tháng 6/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Hùng Thân                  |                 www.ninh-hoa.com