Trang Thơ v Truyện của L Duy Vũ                |                 www.ninh-hoa.com

L TRUNG
Tn Hiện hữu:
L Duy Vũ

* Cựu học sinh
Trung học Đức Linh
nin kha 1966 - 1969

Hiện sinh sống tại
Việt Nam


 

 

 

 

 

 

 


Ảnh vẽ: Lương Lệ Huyền Chiu

 

**  *  **

Mộng tưởng

 

Anh v như my trời phiu lng

Cn em l một dy ni cao

Đỉnh sầu xanh thẳm anh dừng lại

Bao phủ đời em mộng thuở no


Anh v như nhiều đợt sng

Cn em l ghềnh đ c liu

Trng dương nổi gi đưa anh đến

Vổ về chn em trong mỗi chiều

 

Anh v anh như l ngọn gi

Bay đến bn em mỗi trưa h

Vi vu điệu ht ru em ngủ

Mơn trớn hồn em nỗi đam m

 

Anh v em như l ging suối

Cn anh l lử khch xa xi

Băng rừng vượt ni anh thấm mệt

Uống ở mi em vị ngọt mềm

 

Anh v em như l ngọn lửa

Sưởi ấm lng anh mỗi đm đng

Mặc cho gi rt buồn ging bảo

Tay trong tay mi thắm rượu nồng

 

Anh v em cung đn mun điệu

Quyện vo tim anh mỗi đm di

m ba mun thuở khng hề thiếu

Quay cuồng qun hết nỗi trần ai.

 

 

 

 

 

 

L Duy Vũ

Mỹ Chnh  : 10/1976

 


 

 

Trang Thơ v Truyện của L Duy Vũ                |                 www.ninh-hoa.com