Chuyến Về Thăm Ninh Ha

Qu Nội

Qu Hương Ti

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L B TNG
Sinh năm 1947
Qu Nội: Hiệp Thạnh, X Ninh Bnh, Ninh Ha
Qu Ngoại: Thuận Lợi, Ninh H (Bến Đ).

Cựu học sinh trường Tiểu Học Php Việt,
   Ninh Ha v Trung Học V Tnh,
Nha Trang.     

Hiện Cư ngụ tại:
Minneapolis, Minnesota - Hoa Kỳ