L B TNG
Sinh năm 1947
Qu Nội: Hiệp Thạnh, X Ninh Bnh, Ninh Ha
Qu Ngoại: Thuận Lợi, Ninh H (Bến Đ)

- Cựu học sinh trường Trung học Bn Cng, Ninh Ha.  Năm cuối học Đệ Tứ (1960-1961) với Thầy Bửu Hỉ, bắt đầu lm Hiệu trưởng.

- Cựu học sinh trường Trung học V Tnh Nha Trang, Đệ Tam B2 (1961-1962)

Hiện Cư ngụ tại:
Minneapolis, Minnesota - Hoa Kỳ

Mong gặp cc bạn cng kha để thăm hỏi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Ti Đu Rồi 

Hoi Niệm