Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: L B Tng                |                 www.ninh-hoa.com


L B Tng

 Sinh năm 1947
Qu Nội: Hiệp Thạnh, X Ninh Bnh, Ninh Ha
Qu Ngoại: Thuận Lợi, Ninh H (Bến Đ)

  - Cựu học sinh trường
   Trung học Bn Cng,
   Ninh Ha.  Năm cuối
  học Đệ Tứ (1960-1961)
 với Thầy Bửu Hỉ, bắt đầu lm Hiệu trưởng.

 - Cựu học sinh trường
   Trung học V Tnh
 Nha Trang, Đệ Tam B2
  (1961-1962)


 
? { @

Hiện Cư ngụ tại:
Minneapolis, Minnesota - Hoa Kỳ.

Mong gặp cc bạn cng kha để thăm hỏi.


 

 

 

 

 

  
HOI NIỆM

 

Qu ti Hiệp Thạnh xa xi,

Đường ln Dục Mỹ một thời ngược xui.

Ninh Ha hai mốt số ba, *

Bắc c sng Ci Nam l sng Mương.

Thuở cn cắp sch đến trường,

L la chn đất vấn vương trong lng.

Tiểu học Ninh Phụng đ xong,

Thất, Lục, Ngủ, Tứ Bn Cng Ninh Ha.

Thế rồi ta lại gặp ta,

Bạn b năm cũ đ qua lục tuần.

Bn ba thế sự gian trun,

Mong sao tm được bạn thn năm no.

Ninh Ha "đt" com. mnh vo,

Chng ta gặp lại ngọt ngo qu hương.

 

 

(*) QL 21 v cy số 3 từ Ninh Ha

 

 

 

Minneapolis, Ma h 07

L B Tng

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: L B Tng               |                 www.ninh-hoa.com