Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên              |                 www.ninh-hoa.com

 LÊ BÁ THIÊN

Nguyên học sinh Vơ Tánh, Nha Trang

Phó Chủ nhiệm Chi hội UNESCO Thơ Đường
Trầm Hương Khánh Ḥa

 

 

 


Nơi đang sống: Diên Khánh, Khánh Ḥa.


 

 

 

 

 

 

 


Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

 

T̀NH NHƯ KHÓI THUỐC BAY

 

Cứ mặc t́nh như khói thuốc bay

Tan theo vào gió quyện vào mây

Cúc vàng đă nở vàng phương ấy

Áo trắng sao chưa trắng lối này

Sợ chuyến xe đời lăn bánh mỏi

Thương hồn cây cỏ đẫm sương gầy

Vắng em chợt thấy trong men rượu

Có bóng hoàng hôn chuốc chén say. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Bá Thiên

 

 

 

 

 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên               |                 www.ninh-hoa.com