Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên              |                 www.ninh-hoa.com

 LÊ BÁ THIÊN

Nguyên học sinh Vơ Tánh, Nha Trang

Phó Chủ nhiệm Chi hội UNESCO Thơ Đường
Trầm Hương Khánh Ḥa

 

 

 


Nơi đang sống: Diên Khánh, Khánh Ḥa.


 

 

 

 

 

 

 
 

 

TỊCH LIÊU


 

 

 

 Phiên âm:

TỊCH LIÊU 

Lănh hạc tây hiên thử mộ tàn

Lăo ông trúc trượng kư thương mang

Y kiên hoàng điệp vô năng trụy

Khủng đáo tịch liêu tán bất hoàn

 

LÊ BÁ THIÊN

 

Dịch thơ: 

TỊCH LIÊU 

Lặng lẽ hiên tây giọt nắng chiều

Lăo ông gậy trúc đứng đăm chiêu

Ngập ngừng chiếc lá vương vai áo

Như sợ tan vào cơi tịch liêu.

 

 

 

Lê Bá Thiên

 

 

 

 

 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên               |                 www.ninh-hoa.com