Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên              |                 www.ninh-hoa.com

 LÊ BÁ THIÊN

Nguyên học sinh Vơ Tánh, Nha Trang

Phó Chủ nhiệm Chi hội UNESCO Thơ Đường
Trầm Hương Khánh Ḥa

 

 

 


Nơi đang sống: Diên Khánh, Khánh Ḥa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƠ:

THU TƯỞNG

 

Thọ thảo thanh thanh tŕ thủy thanh

Tằng triêu trác thượng thính thu thanh

Tiền trang tùng trúc trầm tư thứ

Thôn tận thiên tang tiều tụy thâm

Triêu trạo tiểu thuyền tŕ tiết tháo

Tịch trừu thi tửu tắc tinh thần

Tàn thu thán tức thôi thương tưởng

T́nh trữ tựu thu thúc thốn tâm.

 

LÊ BÁ THIÊN

 

 

Dịch Thơ:

 

 

NHỚ THU

 

Cây cỏ xanh xanh ao nước trong

Tầng mây cao vút tiếng thu ngân

Trước nhà khóm trúc buồn trong nắng

Cuối xóm ngàn dâu sầu nhớ mong

Sáng dạo thuyền câu ǵn tiết tháo

Tối mang thơ rượu vững tinh thần

Tàn thu thôi hỡi đừng thương tưởng!

T́nh đợi thu sau gởi tấc ḷng.

 

 

 

 

 

 

Lê Bá Thiên

 

 

 

 

 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên               |                 www.ninh-hoa.com