Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên              |                 www.ninh-hoa.com

 LÊ BÁ THIÊN

Nguyên học sinh Vơ Tánh, Nha Trang

Phó Chủ nhiệm Chi hội UNESCO Thơ Đường
Trầm Hương Khánh Ḥa

 

 

 


Nơi đang sống: Diên Khánh, Khánh Ḥa.


 

 

 

 

 

 

 


Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

 

THƠ T̀NH NĂM CŨ
 

Tôi xé từng trang vở học tṛ

Nhiều đêm thức trắng tập làm thơ

Bao ngày đến lớp chưa từng gởi

Mấy độ vào thu vẫn đợi chờ

Hai ngả sông đời về mỗi bến

Một ḍng nước mắt khóc đôi bờ

Thời gian tóc ngă màu sương tuyết

Mà bức t́nh thư nét chẳng mờ.

 

 

 

 

 

 

 

Lê Bá Thiên

 

 

 

 

 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên               |                 www.ninh-hoa.com