Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên              |                 www.ninh-hoa.com

 LÊ BÁ THIÊN

Nguyên học sinh Vơ Tánh, Nha Trang

Phó Chủ nhiệm Chi hội UNESCO Thơ Đường
Trầm Hương Khánh Ḥa

 

 

 


Nơi đang sống: Diên Khánh, Khánh Ḥa.


 

 

 

 

 

 

 


Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

 

MƯA CHIỀU
 

Thôi đừng nức nở tiếng mưa rơi!

Thắm lạnh tim ta buốt một đời

Bóng nước giọt tràn lên khóe mắt

Đường chim mỏi cánh cuối lưng trời

Lá cài song cửa hồn muôn dặm

T́nh động chân mây gió nửa vời

Cách mấy ngàn phương chung nỗi nhớ

Hiên ngoài chưa tạnh khúc sầu rơi.

 

 

 

 

 

 

 

Lê Bá Thiên

 

 

 

 

 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên               |                 www.ninh-hoa.com