B́nh Luận THƠ: TỰ HỐI

Điếu Văn Thương Tiếc Anh Lê Minh Việt

Lời Giới Thiệu Tập THƠ TRẦM HƯƠNG Khánh Ḥa

Một Phương Trời Để Thương Để Nhớ

Vài Ḍng Cảm Nhận Về Bài Thơ "Tuổi Bảy Mươi" Của Kiều Lam    1     2  

 

 Vài ḍng cá nhân

 LÊ BÁ THIÊN

Nguyên học sinh Vơ Tánh, Nha Trang

Phó Chủ nhiệm Chi hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khánh Ḥa

 

Nơi đang sống: Diên Khánh, Khánh Ḥa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLB Thơ ĐƯỜNG

 

 

Vỡ Giấc Nồng

Cơi Tạm

Mưa Chiều

Thơ T́nh Năm Cũ

Hoài Cổ

Chờ Em

Hoàng Hôn

Tịch Liêu

Cảnh Chùa Đa Bảo

Thu Tưởng

T́nh Như Khói Thuốc Bay