Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên              |                 www.ninh-hoa.com

 LÊ BÁ THIÊN

Nguyên học sinh Vơ Tánh, Nha Trang

Phó Chủ nhiệm Chi hội UNESCO Thơ Đường
Trầm Hương Khánh Ḥa

 

 

 


Nơi đang sống: Diên Khánh, Khánh Ḥa.


 

 

 

 

 

 

 


Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

 

CHỜ EM
 

Chưa kịp nâng ly lệ đă rơi

 Giọt nào để nhớ lệ cho đời

 Sông c̣n trăm ngă xuôi về biển

 Người nỡ bao năm biệt cuối trời

 Lối có chưa quên lời ước hẹn

 Bờ sương chợt đậm tiếng chia phôi

 Lập thu mấy độ thay màu lá

 Ta vẫn chờ em giữa ngậm ngùi.

 

 

 

 

 

 

 

Lê Bá Thiên

 

 

 

 

 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên               |                 www.ninh-hoa.com