Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên              |                 www.ninh-hoa.com

 LÊ BÁ THIÊN

Nguyên học sinh Vơ Tánh, Nha Trang

Phó Chủ nhiệm Chi hội UNESCO Thơ Đường
Trầm Hương Khánh Ḥa

 

 

 


Nơi đang sống: Diên Khánh, Khánh Ḥa.


 

 

 

 

 

 

 


Cắm hoa trang trí: HẢI LỘC

 

 

CẢNH CHÙA ĐA BẢO

 

Cảnh chùa Đa Bảo giữa trời mây

Biển biếc non xanh mái nguyệt gầy

Nắng ngập thềm liêu chiều khói quyện

Trăng đùa cửa tịnh tối sương vây

Hồi chuông cảnh tỉnh vang câu kệ

Tiếng mơ công phu lẫn nhịp chày

Ngoài cổng tam quan vai tục khách

Bụi trần theo gió cuối thu bay.

 

 

 

 

 

 

 

Lê Bá Thiên

 

 

 

 

 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên               |                 www.ninh-hoa.com