trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện L Anh Dũng


L Anh Dũng


      Chủ bt tuần bo
 Trch Nhiệm v viết cho
 nhều tờ bo tại Nam Cali
    Lm rể Ninh Ha từ
    năm 1968, hiện nay
 sống tại California, USA.Truyện/Bin Khảo

 

Chẳng C Nghĩa G!
Con Dốc Cầu Nhị
   Thin Đường
 
Hồi Gio:
    Một Vi Nt Chung

Dng Mu Việt  
Nỗi Đau V Niềm
    Hnh Diện
         
Cọp Khnh Ha 
Ch Được  ! 
Việc Nhỏ Nhất ! 
Lại Ging Sinh  
Một Chuyến Du Lịch
    Mỹ
 


 


Thơ

 
  Em Khnh Ha
 
Ốc Mượn Hồn  
 
Đn ng
  So     
 
Uất !    
 
Khc Ngh Thường
 
Trồng Cy 
 
Hứa  
 
Giy Tơ  
  Sao Chưa Trọn Người
                               

 

 

 


 

       
         
             

 


 

UẤT !

Xa qu hương đời lưu lạc,

Ốc đảo sầu nhn sa mạc mnh mng!

i mi em! hương ngọt nồng,

Ta nt trọn chảy thnh dng nguyn thủy...

Trong thong su cơn mộng ,

Mắt em xưa vọng thin l ba đo!

Th tim su, mu rạt ro,

Ngăn dng lệ chợt nghẹn tro bo tố...

 

L Anh Dũng