trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện L Anh Dũng


L Anh Dũng


      Chủ bt tuần bo
 Trch Nhiệm v viết cho
 nhều tờ bo tại Nam Cali
    Lm rể Ninh Ha từ
    năm 1968, hiện nay
 sống tại California, USA.Truyện/Bin Khảo

 

Chẳng C Nghĩa G!
Con Dốc Cầu Nhị
   Thin Đường
 
Hồi Gio:
    Một Vi Nt Chung

Dng Mu Việt  
Nỗi Đau V Niềm
    Hnh Diện
         
Cọp Khnh Ha 
Ch Được  ! 
Việc Nhỏ Nhất ! 
Lại Ging Sinh  
Một Chuyến Du Lịch
    Mỹ
 

 


Thơ

 
  Em Khnh Ha
 
Ốc Mượn Hồn  
 
Đn ng
  So     
 
Uất !    
 
Khc Ngh Thường
 
Trồng Cy 
 
Hứa  
 
Giy Tơ  
  Sao Chưa Trọn Người
                               

 

 

 


 

      

       

         Tr ồ n g   C y!

(Ring tặng Nguyễn Văn Thnh)

                          
                         

Tha hương hướng vọng qu nh,

Khắp nơi ca ngợi: Ninh Ha đt(.)com!

Ngoi trong vang dậy tiếng đồn,

C người thiện ch ở thn "rượu nồng"!

Lo cho trang web khai thng,

Trn ton thế giới ấm lng... nhờ ai!

Ninh Ha hẻo lnh vươn vai,

Snh cng b bạn so ti khắp nơi.

Hy nn nhận lấy một lời,

Trồng cy l đ cho đời tri thơm!

         
          
                         

                           lanhdũng