trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện L Anh Dũng


L Anh Dũng


      Chủ bt tuần bo
 Trch Nhiệm v viết cho
 nhều tờ bo tại Nam Cali
    Lm rể Ninh Ha từ
    năm 1968, hiện nay
 sống tại California, USA.Truyện/Bin Khảo

 

Chẳng C Nghĩa G!
Con Dốc Cầu Nhị
   Thin Đường
 
Hồi Gio:
    Một Vi Nt Chung

Dng Mu Việt  
Nỗi Đau V Niềm
    Hnh Diện
         
Cọp Khnh Ha 
Ch Được  ! 
Việc Nhỏ Nhất ! 
Lại Ging Sinh  
Một Chuyến Du Lịch
    Mỹ
 

 


Thơ

 
  Em Khnh Ha
 
Ốc Mượn Hồn  
 
Đn ng
  So     
 
Uất !    
 
Khc Ngh Thường
 
Trồng Cy 
 
Hứa  
 
Giy Tơ  
  Sao Chưa Trọn Người
                               

 

 

 


 

      

                   Ố C    M Ư N   H N
 

                  

 

Vỏ ốc cứng dung thn loi nhuyễn thể,

L pho đi che giấu mớ bầy nhầy,

Vng trn xoắn trong vỏ vi động đậy,

Hay thp ng du nỗi sng c đơn!

 

Ta lắng nghe vng su thẳm tm hồn

Từng giọt mu ha chung ging dư lệ!

Sng vỗ hồn chn su thời du bể,

C thể no ngủ thiếp đến trăm năm...

 

Vỏ ốc cứng chứa tm hồn su thẳm,

Co co run thn mềm yếu thế no!

Th thot xc phơi mnh tắm trăng sao,

Hy dứt bỏ ốc mượn hồn nhục nh!

 

Ta một thời in dấu chn khắp ngả,

Đường ta đi mang hạnh phc an bnh,

Chẳng lẽ giờ chui trốn nh bnh minh,

Trong vỏ ốc ngục t tn năm thng!!!

 

lanhdũng