trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện L Anh Dũng


L Anh Dũng


      Chủ bt tuần bo
 Trch Nhiệm v viết cho
 nhều tờ bo tại Nam Cali
    Lm rể Ninh Ha từ
    năm 1968, hiện nay
 sống tại California, USA.Truyện/Bin Khảo

 

Chẳng C Nghĩa G!
Con Dốc Cầu Nhị
   Thin Đường
 
Hồi Gio:
    Một Vi Nt Chung

Dng Mu Việt  
Nỗi Đau V Niềm
    Hnh Diện
         
Cọp Khnh Ha 
Ch Được  ! 
Việc Nhỏ Nhất ! 
Lại Ging Sinh  
Một Chuyến Du Lịch
    Mỹ
 


 


Thơ

 
  Em Khnh Ha
 
Ốc Mượn Hồn  
 
Đn ng
  So     
 
Uất !    
 
Khc Ngh Thường
 
Trồng Cy 
 
Hứa  
 
Giy Tơ  
  Sao Chưa Trọn Người
                               

 

 

 


 

  


 

 H A!

 


  

             Sao anh khng về

         Để nghe dng nước xoy,

    Trọn thời gian ta đ đốt cuộc đời,

            Trăng mun sao

       Như bằng hữu mun nơi,

   Đem gi lại một thời xoay thế cuộc!

  

                Con tim đ yu

              lần nghe lời mật ngọt,

   Sau n tnh đầy phản bội thăng hoa.

                 Vết th su

           Bỗng cất tiếng ht ca,

      i n i v "đồng sng dị mộng!"

  

               Gi đ xoay chiều

          Mắt mở tung hang động,

Vết chn in hằn năm thng lang thang,

                  Dẫu xa nhau,

             D tim vỡ xương tan,

     Ta vẫn hứa tm nhau về tổ quốc...!


  

                              lanhdũng