trang nhà www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Lê Anh Dũng


Lê Anh Dũng


      Chủ bút tuần báo
 Trách Nhiệm và viết cho
 nhều tờ báo tại Nam Cali
    Làm rể Ninh Ḥa từ
    năm 1968, hiện nay
 sống tại California, USA.Truyện

 

Chẳng Có Nghĩa Ǵ!
Con Dốc Cầu Nhị
   Thiên Đường
 
Hồi Giáo:
    Một Vài Nét Chung

Ḍng Máu Việt  
Nỗi Đau Và Niềm
    Hănh Diện
         
Cọp Khánh Ḥa 
Chú Được  ! 
Việc Nhỏ Nhất ! 
Lại Giáng Sinh  
Một Chuyến Du Lịch
    Mỹ
 


 


Thơ

 
  Em Khánh Ḥa
 
Ốc Mượn Hồn  
 
Đàn Ông
  o     
 
Uất !    
 
Khúc Nghê Thường
 
Trồng Cây 
 
Hứa  
 
Giây Tơ  
  Sao Chưa Trọn Người
                               

 

 

 


 

       
         
             

 


 

 

G i â y   T ơ

 

 

Ánh vàng tỏa xuống không gian

T́nh yêu vỗ cánh sương tan ven hồ

Cho nhau ḥ hẹn t́nh cờ

Trăm năm như tiếng giây tơ thở dài

 

Lê Anh Dũng