trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện L Anh Dũng


L Anh Dũng


      Chủ bt tuần bo
 Trch Nhiệm v viết cho
 nhều tờ bo tại Nam Cali
    Lm rể Ninh Ha từ
    năm 1968, hiện nay
 sống tại California, USA.Truyện

 

Chẳng C Nghĩa G!
Con Dốc Cầu Nhị
   Thin Đường
 
Hồi Gio:
    Một Vi Nt Chung

Dng Mu Việt  
Nỗi Đau V Niềm
    Hnh Diện
         
Cọp Khnh Ha 
Ch Được  ! 
Việc Nhỏ Nhất ! 
Lại Ging Sinh  
Một Chuyến Du Lịch
    Mỹ
 


 


Thơ

 
  Em Khnh Ha
 
Ốc Mượn Hồn  
 
Đn ng
  So     
 
Uất !    
 
Khc Ngh Thường
 
Trồng Cy 
 
Hứa  
 
Giy Tơ  
  Sao Chưa Trọn Người
                               

 

 

 


 

      

                   E M   K H N H  H A !
 

                  

 

Chiều bung thung lũng sẩm mu,

Suối tun tiếng ht đời nhau một thời!

Khng gian tnh tự ln khơi

Con chim bi c nhắn lời biệt ly.
 

Vĩnh Xương ngy nọ tnh si,

Bng in Cầu Đ người đi khng về,

Viện Pasteur ủ lời thề,

Hn Chồng cn đ phu th lỡ đời.
 

Thp B c độc chơi vơi,

Buồn qua Cầu Bng xm Hời ngy xưa!

R R, Đồng Đế gi mưa,

Ninh Ha em vẫn như chưa lấy chồng,
 

Cuốn nem chua ngọt chn đồng,

Giữ nhau ở lại sang đng dựng cờ!

Anh từ V Tnh lm thơ,

Gởi em Trường Nữ ngy xưa... bụi hồng!
 

Đường qua Din Khnh người đng,

Cam Ranh du bể ngng trng một thời.

Đại Bng cnh sắt qun đời

Hải Qun em vẫn nhớ nơi hẹn h!
 

Dng nằm xa tc u lo,

Qun Trường Đồng Đế khn d lng nhau!

Xa em tim những quặn đau,

Đường xưa kỷ niệm ngn sau vương sầu!
 

Qu hương từ độ bể du,

Khnh Ha em vẫn qua cầu gi bay?

Hẹn nhau vo mộng men say

Để con bướm vẫn c ngy vờn hoa...!

 

lanhdũng