trang nhà www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Lê Anh Dũng


Lê Anh Dũng


      Chủ bút tuần báo
 Trách Nhiệm và viết cho
 nhều tờ báo tại Nam Cali
    Làm rể Ninh Ḥa từ
    năm 1968, hiện nay
 sống tại California, USA.Truyện/Biên Khảo

 

Chẳng Có Nghĩa Ǵ!
Con Dốc Cầu Nhị
   Thiên Đường
 
Hồi Giáo:
    Một Vài Nét Chung

Ḍng Máu Việt  
Nỗi Đau Và Niềm
    Hănh Diện
         
Cọp Khánh Ḥa 
Chú Được  ! 
Việc Nhỏ Nhất ! 
Lại Giáng Sinh  
Một Chuyến Du Lịch
    Mỹ
 

 


Thơ

 
  Em Khánh Ḥa
 
Ốc Mượn Hồn  
 
Đàn Ông
  o     
 
Uất !    
 
Khúc Nghê Thường
 
Trồng Cây 
 
Hứa  
 
Giây Tơ  
  Sao Chưa Trọn Người
                               

 

 

 


 

      

                            Đ À N    Ô N G  
 

                  

 

Ai bảo rằng đàn ông là dở,

Ai nằm mơ hơi thở của ai?

Ai bảo rằng đàn ông hết xài!

Nhưng thiếu vắng th́ ai sướt mướt!!!

Ôi đàn ông! Từ muôn kiếp trước

Là giấc mơ em bước vào đời

Có anh vạn vật bỗng tươi,

Bên anh t́nh nở nụ cười đươm hương!

Nếu thiếu anh em cười hay khóc?

Đóa hoa kia lăn lóc ai hay?

Ôi! đàn ông thật gớm thay,

Vắng anh em sống những ngày cô đơn!

Có yêu lắm căm hờn cũng lắm!

Nếu cần nhau nên sống cho nhau

T́nh yêu biết mấy nhiệm mầu

Ngày xưa nói tới, ngàn sau khôn cùng!!!

 

lêanhdũng