Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh                |                 www.ninh-hoa.com

LÊ ÁNH
Bút hiệu:
LÊ P Thọ


  
Quê làng Phú Thọ, Ḥn Khói, Ninh Ḥa,
Khánh Ḥa, Việt Nam
Cựu học sinh các trường Tiểu học Pháp Việt,Ninh Ḥa, Trung học Vơ Tánh
Nha Trang, Việt Nam
Tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ tại Đại Học Y Khoa Sài G̣n

Làm việc tại Quân Y viện Pleiku, Bệnh viện
Nguyễn Tri Phương, Sài G̣n,

Làm việc tại Covenant Medical Center, Lubbock, Texas, Hoa Kỳ.

 

 

Hiện làm vườn tại Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ.

 Tập ṭ viết lách dưới bút hiệu Lê Phú Thọ,
Anh Tư Ḥn Khói.

 

 

 

 

 


VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
(Đại Học Khoa Học Sài G̣n,
niên khóa 1959- 60)
  
L
ê P Thọ
 

 

 

           Rồi niên học chính thức bắt đầu. Sinh viên lớp PCB học tại Hội trường lớn trường Đại học Khoa học Sài G̣n. Chương tŕnh Y khoa dạy bằng tiếng Pháp. Có một giáo sư Pháp là giáo sư LaChasse, dạy môn Biology Animal (Động Vật học). Các giáo sư Việt Nam như giáo sư Phạm Hoàng Hộ, dạy môn Biology Végétal (Thực Vật học), giáo sư Nguyễn Văn Hoàng dạy Chemistry (Hóa học), môn Physics (Vật Lư) có giáo sư B́nh,……

 

Các môn học đều có phần lư thuyết và thực hành. Các buổi học lư thuyết được giảng dạy tại Hội trường lớn của Khoa Học Đại Học đường Sài G̣n. Phần học thực hành tuyệt đối bắt buộc sinh viên phải dự lớp. Sinh viên nào vắng mặt 2 buổi thực hành của một môn th́ sinh viên đó không được phép thi môn ấy vào cuối năm. Trường Khoa học Đại học Sài G̣n tổ chức một kỳ thi mỗi cuối năm, sau 2 tháng hè, có thêm kỳ thi thứ hai. Những sinh viên qua đươc kỳ thi cuối năm th́ được lên lớp, năm thứ nhất Y khoa.

 

Môn Biology Animal (BA), sau phần lư thuyết giáo sư giảng tại lớp, có phần thực hành tại Pḥng Thí nghiệm BA. Các sinh viên thực tập mổ các con vật như ếch, nhái, các con sán lải, vv…để học các nội tạng, các bộ phận sinh dục của các con vật. Các sinh viên tập mổ quà tim ḅ, con mắt ḅ, v v… để làm quen, học qua những cấu trúc cuả các cơ quan và bộ phận ấy. Về môn Biology Végétal (BV), phần lư thuyết, giáo sư giảng dạy tại Hội trường lớn. Sau khi học các buổi lư thuyết, các sinh viên học phần thực hành tại Pḥng Thí Nghiệm BV. Học thực hành môn BV, các sinh viên học nh́n qua kính hiễn vi các cấu trúc về các thân cây, các mô của lá cây, v v … Các buổi thực hành của các môn Biology Animal, Biology Végétal, Physics và Chemistry được tổ chức ngay tại các Pḥng Thí Nghiệm của trường Khoa học Đại học Sài G̣n.

 

Khi c̣n học Trung học, tôi là một học sinh khá về môn Pháp văn. Thầy Nguyễn Đức Nhơn dạy Pháp văn. Các bạn cùng lớp gọi tôi là con cưng của thầy Nhơn. Khi vào học Đại học Khoa học, năm BCP, cái trở ngại lớn nhất cho các học sinh trường Việt là học bằng tiếng Pháp. Vào lớp học, nếu tôi chăm chỉ nghe theo lời giáo sư giảng th́ không thể nào theo dơi h́nh vẽ của giáo sư vẽ trên bảng. C̣n vẽ theo h́nh vẽ trên bảng th́ tôi không thể nghe theo lời giáo sư giảng. Năm học đầu tiên thật là vất vă. Các học sinh học trường Pháp học rất dễ dàng. Tôi làm quen vài bạn học trường Pháp. Sau mỗi buổi học, tôi mượn các bài ghi chép của các bạn ấy. Đem các bài ghi chép của các bạn về nhà, đêm hôm ấy, tôi bổ sung vào các ghi chép của tôi và học dần dần….

 

          Bài giáo sư giảng có ban ấn loát phụ trách của một nhóm sinh viên ghi chép đầy đủ và được in ronéo để phát cho sinh viên đă đóng tiền mua trước. Thường thường khoảng một tháng sau các bài vở in ronéo mới được phát ra. Khi lănh bài về th́ có đủ loại, nào là Biology Animal, Biology Végétal, Chemistry, Physics,… Hai ba tháng đầu của niên khoá 1959-60 thật là khó khăn đối với tôi. Mỗi lần lănh bài in ronéo về, tôi miệt mài đọc kỹ từng trang và có nhiều danh từ y học, tôi phải tra cứu tự điển. Tôi bỏ rất nhiều công sức vào việc học tập trong thời gian này. Ngoài những giờ đi đến trường Đại học Khoa học để dự lớp học hoặc tại Pḥng Thí Nghiệm, th́ giờ c̣n lại, tôi dồn cho việc tra cứu, học bài in ronéo. Vài ba tháng sau, tôi quen dần với bài vở. Thời gian này, tôi đă vào Quân Y rồi, hằng tháng tôi có tiền lương trợ cấp nên không c̣n bận tâm về vấn đề tiền cơm tháng nữa. Tôi tận dụng hết thời gian vào việc học tập. Hằng tháng trường Quân Y có lịch tŕnh kiểm tra bài vở của các sinh viên Quân Y. Thắm thoát niên học trôi qua nhanh và kỳ thi cuối năm đă đến.

 

          Nhờ sự cần cù, nhẫn nại và quyết tâm cao trong việc học tập nên mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập, tôi qua được kỳ thi cuối năm với kết quả không được xuất sắc mấy..

 

 

 

 


Bác sĩ Lê Ánh

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh              |                 www.ninh-hoa.com