Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh                |                 www.ninh-hoa.com

LÊ ÁNH
Bút hiệu:
LÊ P Thọ


  
Quê làng Phú Thọ, Ḥn Khói, Ninh Ḥa,
Khánh Ḥa, Việt Nam
Cựu học sinh các trường Tiểu học Pháp Việt,Ninh Ḥa, Trung học Vơ Tánh
Nha Trang, Việt Nam
Tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ tại Đại Học Y Khoa Sài G̣n

Làm việc tại Quân Y viện Pleiku, Bệnh viện
Nguyễn Tri Phương, Sài G̣n,

Làm việc tại Covenant Medical Center, Lubbock, Texas, Hoa Kỳ.

 

 

Hiện làm vườn tại Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ.

 Tập ṭ viết lách dưới bút hiệu Lê Phú Thọ,
Anh Tư Ḥn Khói.

 

 

 

 

 


Trường QUÂN Y
Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa
   Lê P Thọ
 

 

Lịch Sử Trường Quân Y

 

1951: Trường Quân Y Trung Ương (École Principale du Service de Santé Militaire) được thành lập do Nghị Định số III/QP/ND ngày 7 tháng 6 năm 1951.

Giám Đốc Y Sĩ Trung Tá Phạm Biểu Tâm.

Trụ sở: Bệnh viện Bác sĩ Patterson ở phố Hàng Chuối, Hà Nội.

Số sinh viên gia nhập khóa 1 là 54 người, đa số là t́nh nguyện thẳng từ các trường Y Dược và một số tuyển lại từ các sinh viên Y Dược đă bị gọi động viên tại các trường Quân Sự Nam Định, và Thủ Đức.

1952: Giám Đốc là Y Sĩ Trung Tá Nguyễn Đ́nh Hào được bổ nhiệm chức Giám Đốc. Thời gian này, Trường Quân Y Trung Ương tổ chức được chương tŕnh nội trú cho sinh viên quân y.

1954: Y Sĩ Thiếu Tá Đinh Văn Thắng được bổ nhiệm làm Giám Đốc.

1955: Y Sĩ Thiếu Tá Trần Anh được bổ nhiệm làm Giám Đốc.

1956: Trường Quân Y Trung Ương giải tán và sát nhập vào Trung Tâm Huấn Luyện Quân Y, cơ sở tại Quân Y Viện Chi Lăng.

          Chỉ Huy Trưởng: Y Sĩ Trung Tá Nguyễn Tăng Nguyên.

          1957: Trung Tâm Huấn Luyện Quân Y dời về trụ sở số 4, Hùng Vương , Chợ Lớn.

          Chỉ Huy Trưởng: Y Sĩ Trung Tá Nguyễn Hữu Thư.

          1960: Y Sĩ Trung Tá Hoàng Văn Đức được cử làm Chỉ Huy Trưởng.

          1961: Trường lấy lại tên là Trường Quân Y.

          Sau năm 1963, trường Quân Y dời về cơ sở mới xây dựng và bên cạnh có Quân Y Viện Trần Ngọc Minh, tọa lạc trên đường Nguyễn Tri Phương, sau chợ cá Trần Quốc Toản, Chợ Lớn.

Những Chỉ Huy Trưởng kế tiếp là:

          1964: Y Sĩ Trung Tá Nguyễn Quang Huấn

          1964: Y Sĩ Đại Tá Nguyễn Tuấn Phát

          1966: Y Sĩ Trung Tá Trần Mạnh Tùng

          1969: Y Sĩ Trung Tá Phạm Vận.

          1973-30/4/1975: Y Sĩ Đại Tá Hoàng Cơ Lân.

          Ngoài những vị Chỉ Huy Trưởng trên c̣n có Y Sĩ Đại úy Lê Phước Thiện cũng có đảm nhiệm chức vụ Quyền Chỉ Huy Trưởng Trường Quân Y (Sau cuộc đảo chánh 1/11/1963, y sĩ Trung Tá Hoàng Văn Đức không c̣n làm Chỉ Huy Trưởng trường Quân Y nữa, Y Sĩ Đại úy Lê Phước Thiện làm quyền Chỉ Huy Trưởng trường Quân Y).

          Tổng cộng từ 1951 đến 1975 có 13 vị Giám Đốc hay Chỉ Huy Trưởng.

 

 

 


Bác sĩ Lê Ánh

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh              |                 www.ninh-hoa.com