Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh                |                 www.ninh-hoa.com

LÊ ÁNH
Bút hiệu:
LÊ P Thọ


  
Quê làng Phú Thọ, Ḥn Khói, Ninh Ḥa,
Khánh Ḥa, Việt Nam
Cựu học sinh các trường Tiểu học Pháp Việt,Ninh Ḥa, Trung học Vơ Tánh
Nha Trang, Việt Nam
Tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ tại Đại Học Y Khoa Sài G̣n

Làm việc tại Quân Y viện Pleiku, Bệnh viện
Nguyễn Tri Phương, Sài G̣n,

Làm việc tại Covenant Medical Center, Lubbock, Texas, Hoa Kỳ.

 

 

Hiện làm vườn tại Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ.

 Tập ṭ viết lách dưới bút hiệu Lê Phú Thọ,
Anh Tư Ḥn Khói.

 

 

 

 

 


Trung Tâm Huấn Luyện QUÂN Y
(Sài G̣n, Năm 1959)
   Lê P Thọ
 

 

PHẦN 2:  (Tiếp theo PHẦN 1)

 

 

o0o

 

Nhận vào ngành Quân Y, các sinh viên tốt nghiệp Tú Tài 2 phải qua một kỳ thi tuyển chọn. Sinh viên quân y gồm cả ba ngành: y, nha và dược. Các sinh viên vào năm thứ nhất, tính theo thời gian, được mang cấp bậc thượng sĩ, năm thứ hai, chuẩn úy, năm thứ ba và thứ tư, thiếu úy, năm thứ năm, thứ sáu và năm thứ bảy, mang cấp bậc trung úy đến khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp. việc thăng cấp bậc theo quy chế của quân đội và tùy theo từng quân binh chủng, đơn vị của vị y sĩ đang phục vụ. Mỗi năm vào mùa hè, trường Quân Y gửi sinh viên quân y đi thụ huấn quân sự tại các trường Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, trường Vơ Bị Đà Lạt, hoặc có năm thụ huấn tại trường Hạ sĩ quan Đồng Đế Nha Trang. Thời gian học quân sự thường là khoảng hai tháng hè cho các sinh viên quân y. Sinh viên y khoa đi thụ huấn quân sự đến cuối năm thứ hai y khoa. Hè năm thứ ba y khoa, sinh viên y khoa phải đi thực tập tại các bệnh viện rồi. Sinh viên quân y cùa ba ngành y, nha, dược khoa đều học chung với sinh viên dân sự trong các trường Y, Nha, Dược Đại Học Sài G̣n.

 

Khi tôi mới vào học quân y, Ysĩ Trung tá Nguyễn Văn Thư, làm Chỉ huy trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quân Y. Y sĩ Trung tá Nguyễn Văn Thư là ba của Nguyễn Mạnh Đôn, bạn cùng lớp khi tôi c̣n học Trung học Vơ Tánh Nha Trang. Thời gian này, sinh viên quân y “lè phè” lắm. Tiếp theo là Y sĩ Trung tá Hoàng Văn Đức. Sinh viên quân y trong thời gian này được khép vào nề nếp. Đến năm 1961, Trung Tâm Huấn Luyện Quân Y đổi tên là Trường Quân Y. Sau biến cố chính trị ngày 1/11/1963, Y sĩ Trung tá Hoàng Văn Đức không c̣n giữ chức vụ Chỉ Huy Trưởng Trường Quân Y nữa. Y sĩ Đại Úy Lê Phước Thiện, Chỉ Huy Phó trường Quân Y đăm nhiệm Quyền Chỉ Huy Trưởng trường Quân Y. Khoảng sau năm 1963, trường Quân Y được dời về cơ sở mới xây cất tọa lạc trên đường Nguyễn Tri Phương, Chợ Lớn ( sau chợ cá Trần Quốc Toản, Chợ Lớn).

Về việc học y khoa, các sinh viên quân y cùng học với các sinh viên dân sự tại Đại học Y Dược, đường Trần Qúy Cáp, Sà́ G̣n. Cũng như những sinh viên dân sự, sinh viên quân y thực tập tại các Bệnh viện ở Sài G̣n, Chợ Lớn và Gia Định. Sinh viên quân y học Nha khoa theo học tại trường Đại Học Nha khoa, Sài G̣n. Nếu được nhận vào ngành dược, các sinh viên quân Dược sẽ theo học dược khoa tại trường Đại Học Dược khoa Sài G̣n.

Trường Đại học Y Dược Sài G̣n toạ lạc tại số 28 đường Trần Qúy Cáp, Sài G̣n. Khoảng năm 1961, trường Đại Học Dược khoa dời đến tại cơ sở số 169 Công Lư, góc đường Hiền Vương, Sài G̣n. Sau biến cố chính trị 1/11/1963, trường Đại Học Dược Khoa dời về Thành Cộng Ḥa, số 41 Cường Đễ, Sài G̣n. Khoảng sau năm 1965, trường Đại học Y khoa dời về Trung Tâm Y Khoa, đường Hồng Bàng , Chợ Lớn.

 

          Tôi t́m gặp vài người bạn năm vừa qua học lớp Sinh Lư Hóa (BCP: Biology, Chemistry and Physics). Lớp BCP sau này đổi tên là lớp Dự Bị Y khoa (APM : Année Prémédicale). Tôi gặp anh Long tại nhà anh ở trọ tại Sài G̣n. Anh Long, người tôi quen khi c̣n học ở Nha Trang, học trên tôi một lớp. Gặp nhau trao đổi vài câu chuyện, tôi hỏi anh mượn ngay một số bài vở anh đă học BCP năm qua. Anh vui vẻ đưa cho tôi tất cả các bài học in ronéo và một số h́nh vẽ học ở các pḥng thí nghiệm. Người thứ hai tôi gặp là anh Trương Ân. Anh Ân là anh của Long Ái, học cùng lớp vơi tôi (tôi học lớp Đệ Tứ 2, Long Ái, học Đệ Tứ 3) thời c̣n học Trung học Vơ Tánh Nha Trang. Anh Ân học Lycée Yersin, Đà Lạt. Cũng như anh Long, anh Ân vui vẻ và bảo tôi rằng: “Tôi cho anh tất cả những bài học ở BCP và anh rán học nhé…”. Năm sau đó, cả hai anh Long và anh Ân đều không theo học BCP nữa. Anh Long theo học Khoa học Đại học Sài G̣n, c̣n anh Ân học Đại học Sư Phạm Sài G̣n.

 

Tôi ôm một số bài vở về nhà trọ, sắp xếp lại ngay ngắn. Đầu óc tôi luôn suy nghĩ

đến những khó khăn trong việc học của niên học sắp tới. Ngày ghi danh học của niên học mới tại Viện Đại học Sài G̣n, đường Duy Tân. Số học sinh ghi danh đông vô số kể.

 

          Tôi chỉ ghi danh học BCP cho niên khoá tới. Đa số các học sinh sau khi đỗ Tú Tài 2 đều ghi ít nhất là hai lớp khác nhau, có anh ghi đến ba lớp. Số học sinh ghi tên học lớp BCP niên khoá 1959-60 có trên 4.800 người. Tôi có phối kiểm lại số sinh viên ghi danh vào lớp PCB năm ấy với bác sĩ Lê Quang Dũng, bạn học cùng lớp, làm việc tại Bệnh viện Galveston, Texas.

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

 


Bác sĩ Lê Ánh

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh              |                 www.ninh-hoa.com