Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh                |                 www.ninh-hoa.com

Bs LÊ ÁNH
Bút hiệu:
LÊ P Thọ


  
Quê làng Phú Thọ, Ḥn Khói, Ninh Ḥa,
Khánh Ḥa, Việt Nam
Cựu học sinh các trường Tiểu học Pháp Việt,Ninh Ḥa, Trung học Vơ Tánh
Nha Trang, Việt Nam
Tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ tại Đại Học Y Khoa Sài G̣n

Làm việc tại Quân Y viện Pleiku, Bệnh viện
Nguyễn Tri Phương, Sài G̣n,

Làm việc tại Covenant Medical Center, Lubbock, Texas, Hoa Kỳ.

 

 

Hiện làm vườn tại Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ.

 Tập ṭ viết lách dưới bút hiệu Lê Phú Thọ,
Anh Tư Ḥn Khói.

 

 

 

 

 


NỘI TRÚ CÁC BỆNH VIỆN:
Khu Nhăn Khoa
(Bệnh viện B́nh Dân Sài G̣n 1964)
Lê P Thọ
 

 
 

 

PHẦN 2: (Tiếp PHẦN 1)

 

 

Tại Bệnh viện B́nh Dân, sau khi vào cổng Bệnh viện, Pḥng Ngoại Chẩn mở cửa nh́n ra cổng vào, trên đường Phan Thanh Giản Sài G̣n, Pḥng Cấp Cứu nằm cạnh Pḥng Ngoại Chẩn, tiếp đến là Pḥng Tiểu Phẩu cấp cứu. Bệnh nhân cấp cứu được đưa vào Pḥng 8 (pḥng theo dơi bệnh nhân, đồng thời cũng là Pḥng Tiền Phẩu). Nếu có chỉ định phẩu thuật, bệnh nhân được chuẩn bị ngay trong Pḥng 8 và sau đó bệnh nhân được đưa vào Pḥng Mổ Cấp Cứu (có hai pḥng mổ) qua một hành lang bên cạnh Pḥng 8. Những bệnh nhân mổ phiên theo lịch được mổ trong các pḥng mổ lớn ở lầu 2, Khu sinh viên nội trú ở lầu 3 trong ṭa nhà lớn của Bệnh viện.

 

Trong những tua trực tại Khoa Ngoại, Bệnh viện B́nh Dân, tôi khám và nhận bệnh nhân cấp cứu từ Pḥng Ngoại Chẩn, chuyển vào Pḥng 8 (pḥng theo dơi bệnh nhân) để theo dơi và điều trị. C̣n mới mẻ trong lănh vực ngoại khoa, tôi cố dành một số thời gian đọc các sách ngoại khoa cùng các kỷ thuật mổ cấp cứu. Những hôm không phải trực, tôi vẫn xuống tham gia làm việc trong tua trực của các bạn nội trú khác. Gặp những bệnh nhân mới trong giờ trực, tôi t́m đọc mỗi trường hợp để nắm vững phần bệnh lư và phương càch điều trị ngoại khoa cấp cứu. Tôi cố gắng đọc cẩn thận các bệnh lư ngoại khoa cấp cứu để nắm vững các nguyên tắc cùng các kỷ thuật mổ cấp cứu, đồng thời để giảng bệnh lư cấp cứu ngoại khoa cho các sinh viên thực tập trong tua trực của tôi.

 

Lúc bây giờ, những bệnh Nhi tại Khu Giải phẩu Tiểu nhi, Bệnh viện Nhi Đồng, đường Sư Vạn Hạnh Sài G̣n, trong giờ trực, chuyển qua Bệnh viện B́nh Dân để mổ cấp cứu. Các chuyên viên gây mê của Khu Giải Phẫu Tiểu nhi, Bệnh viện Nhi Đồng qua trực cùng với các chuyên viên gây mê của Bệnh viện B́nh Dân. Trong những tua trực, các nội trú trực hệ Ngoại tại Bệnh viện B́nh Dân đăm nhiệm mổ các bệnh nhân cấp cứu vào Bệnh viện B́nh Dân và những bệnh Nhi từ Bệnh viện Nhi Đồng chuyển sang.

 

Tôi c̣n nhớ lần đầu tiên, sau nhiều lần phụ mổ với bác sĩ trưởng tua trực, tôi được phép mổ một trường hợp Viêm Ruột Thừa Cấp Tính (Acute Appendicitis). Trưởng tua trực cuả tôi lúc bấy giờ là Chị Bác sĩ Trần Kim Hoàn, sau nữa là Anh Bác sĩ Tăng Nhiếp. Thường thường trong các tua trực, nhiều bệnh nhân được mổ vào ban đêm. Đêm hôm ấy, tôi mổ xong khoảng 10:00 giờ tối. Tôi lên pḥng ở lầu 3, khu sinh viên nội trú, để nghỉ ngơi. Pḥng Hồi Sức sau mổ ở lầu 2. ( Từ cầu thang bước lên lầu 2, gặp ngay Pḥng Hồi Sức, tiếp theo là những Pḥng Mổ lớn). Từ lầu 3, tôi chạy xuống lầu 2, pḥng Hồi Sức, thăm bệnh nhân của tôi không biết mấy lần. Không tài nào chợp mắ, tôi theo dơi bệnh nhân cho đến khi bệnh nhân của tôi tỉnh hẵn. Những ngày sau đó, tôi theo dơi hậu phẩu đến ngày bệnh nhân xuất viện. Việc làm này trở nên thành thói quen của tôi, cho đến những năm sau, các bệnh nhân tôi mổ đều được tôi theo dơi cho đến ngày bệnh nhân xuất viện và hẹn ngày tái khám để xem lại. Từ đó tôi đă học và đánh giá được kết quả trong công việc phẩu thuật bệnh nhân của tôi.

 

Cuối năm thứ tư, gần măn niên khoá làm nội trú tại khoa Mắt, tôi đang theo dơi 3 trường hợp bệnh Harada Koyanaki, một bệnh rất hiếm ở Việt Nam lúc bấy giờ. Giáo sư Trưởng khoa đề nghị tôi làm luận án về 3 trường hợp bệnh này. Thầy hướng dẫn và thảo luận với tôi về bệnh lư và khảo sát cận lâm sàng của các trường hợp bệnh ấy. Tôi tham khảo tài liệu, đúc kết các dữ kiện thâu lượm được và viết luận án nói về 3 trường hợp bệnh trên. Tôi đưa bản thảo luận án cho Giáo sư Trưởng khoa. Sau một tuần lễ, Giáo sư đă bổ túc, sửa xong bản thảo và bảo tôi in luận án. Tôi đang vừa xong năm thứ tư mà vội ǵ lo luận án v́ c̣n quá sớm. Bản thảo luận án được tôi đánh máy và đóng lại thành tập. Tôi giữ bản thảo vừa được đánh máy xong và chưa có ư định in luận án.

 

 

HẾT

 


 

 

 

 

 

 

 


Bác sĩ LÊ ÁNH

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh              |                 www.ninh-hoa.com