Chú Câm

Một Ngày Như Mọi Ngày..

Tản Mạn Canh Đắng Khổ Qua !!!

Viết Tiếp Hành Tŕnh Đến Với ninh-hoa.com của Mẹ

 

 


LÂM THANH NHÀN

Người thôn 3, xóm Rượu, Ninh Ḥa.
Cựu học sinh PTTH Nguyễn Trăi, niên khóa 1992-1995.
Sống và làm việc ở Sài G̣n.

Hiện đang du học Cao học ở Pháp (trường đại học Aix-Marseille II, ngành du lịch), FRANCE


 

Chúc Mừng Thành Công Mỹ Măn Trong
Khóa Luận Tốt Nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những Bài Viết Khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo Dục Việt Nam Thời
Đổi Mới
  

Nhớ Dốc Lết...!

Một Ngày Trên Đất Chùa Thiêng - SIEM REAP  

Ở Việt Nam, Đừng Bao Giờ Xách Giỏ Theo Người Khi Ra Đường

Góc Việt Ở Fitur Madrid Năm 2009