trang thơ và truyện của Hải Lộc            |                 www.ninh-hoa.com

Lê Thị Lộc
bút hiệu:  Hải Lộc

Cựu học sinh trường Trung học Bán Công, Ninh Ḥa
   Niên khóa 1958-1961     Hiện cư ngụ tại
   Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngọt Ngào Ôi Thấm Đẫm! & Suy Tư

                      Nào Ray Rức Cơi Hồn Ai ?

                            

                                                            Phần 1

 Phần  4    3  2  1

 

 

 

 

 HẢI LỘC

Nha Trang – Việt Nam

  

trang thơ và truyện của Hải Lộc                |                 www.ninh-hoa.com