trang thơ v truyện của Hải Lộc            |                 www.ninh-hoa.com

L Thị Lộc
bt hiệu:  Hải Lộc

Cựu học sinh trường Trung học Bn Cng, Ninh Ha
   Nin kha 1958-1961     Hiện cư ngụ tại
   Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CỦA TRI TIM

 

 

 

Ta như chiếc l đến bn đời

Lặng đếm vng phai bng xế rơi

Hối hả bon chen danh lợi ảo

V thường được mất thong my tri

Cn đy tc a chiều nghing quạnh

Khắc khoải niềm ring chẳng thể vơi

Nghĩa nặng ơn đời cn vướng đọng

Bao giờ trả được Thế Nhn ơi!?...

 

 

 

 

HẢI LỘC

Nha Trang Việt Nam

02/ 2015

 

 

 

trang thơ v truyện của Hải Lộc                |                 www.ninh-hoa.com