trang nh www.ninh-hoa.com   |  trang thơ v truyện của Hải LộcL Thị Lộc
bt hiệu:  Hải Lộc


       * Cựu học sinh
    Trung học Bn Cng
   Nin kha 1958-1961
      * Hiện cư ngụ tại
   Nha Trang, Việt Nam
 


Truyện/Ty Bt

 
 :: Xn Gởi Lời Cho 
 
:: Tập Tễnh Vo Nghề...
    "Quăn..Sĩ"
 
 

 


T

 :: Số Phận Ring Ti 
 
:: Hồi Ức Về Ngoại  
 
:: Ước Mơ V Vọng  
 :: Bng Khung Su Lắng
 :: Mng Mnh Biển Gọi
 :: V Thường Trong Ci
 :: Thời Gian Dng Chảy
                            

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  H i   V   N g o i
 

   
              
Hải Lộc

 

C những đm di chưa an giấc

Chợt thấy lng mnh i da diết

Nhớ thật nhiều dng ngoại thương yu

ng vất vả hai sương một nắng

Vẫn phải lm d tuổi đ cao

Nhớ quat quắt những ngy qu khứ

Ci ảnh hnh m ti khng thể

Xa nha đi trong tri tim ci

Vo trưa lc ngoại sắp đi lm

Ti đ sẵn đứng chờ ngoi ng

V xo tay xin ngoại mấy đồng

Ngoại vỗ đầu: cha my con nhỏ

Chẳng xin ai chỉ c xin ng

M thật thế ngoại niềm an ủi

Suốt khoảng thời thơ ấu của ti

 

                
                 

     ::::  H Lộc ::::