trang nhà www.ninh-hoa.com   |  trang thơ và truyện của Hải LộcLê Thị Lộc
bút hiệu:  Hải Lộc


       * Cựu học sinh
    Trung học Bán Công
   Niên khóa 1958-1961
      * Hiện cư ngụ tại
   Nha Trang, Việt Nam
 


Truyện/Tùy Bút

 
 :: X́n Gởi Lời Chào 
 
:: Tập Tễnh Vào Nghề...
    "Quăn..Sĩ"
 
 

 


T

 :: Số Phận Riêng Tôi 
 
:: Hồi Ức Về Ngoại  
 
:: Ước Mơ Vô Vọng  
 :: Bâng Khuâng Sâu Lắng
 :: Mông Mênh Biển Gọi
 :: Vô Thường Trong Cơi
 :: Thời Gian Ḍng Chảy
                            

 

 

 

 

 

 


 

 

 

     

 
      B
âng Khuâng Sâu Lắng

 

              
            

Từ trong sâu thẳm tâm hồn cỗi

Chợt thoáng vu vơ chợt thoáng buồn

Buồn chi hởi không h́nh dung được

Chỉ thấy ḷng se chỉ thấy sầu

Phải chăng bởi ta không thực tế

Mà t́nh đời khó nỗi vẹn vuông

Có lẽ rằng ta vô vọng mất

Măi măi đi t́m một cái không.

                 

        ::::  Hải  Lộc ::::